Nustatyta nauja UAB „Joniškio vandenys“ bazinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina

0
134

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino naują UAB „Joniškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą: vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, bus taikoma 2,82 Eur/m3 (be PVM) kaina. Apskaitos kainą, kurią gyventojai moka kas mėnesį, nepriklausomai nuo suvartoto geriamojo vandens/sutvarkomų nuotekų kiekio, nuo šiol nustato savivaldybės taryba*.

Įsigaliojus naujoms kainoms, gyventojų mokama suma už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas sudarys 1,3 proc. namų ūkio pajamų, t. y. neviršys leistinos 4 proc. ribos.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina gyventojams keičiasi dėl didesnių nusidėvėjimo sąnaudų – bendrovė, įvykdžiusi investicinius projektus, pradėjo eksploatuoti naują ilgalaikį turtą, darbo užmokesčio fondo pasikeitimo ir kt., tačiau kainos augimą sumažino didesni sutvarkomų nuotekų kiekiai.

VERT taip pat patvirtino bazinę paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kainą – 0,23 Eur/m3 (be PVM). Šia paslauga naudojasi 33 abonentai (juridiniai asmenys).

Centralizuoto geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi 73,5 proc. Joniškio rajono savivaldybės gyventojų, nuotekų tvarkymo – 62,2 proc. Dalis UAB „Joniškio vandenys“ centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens dėl viršijamo geležies kiekio neatitinka Higienos normos reikalavimų – šią problemą bendrovė spręs pastatydama geležies šalinimo įrenginius. 100 proc. nuotekų išvaloma iki nustatytų parametrų.

Didžiausias investicijas UAB „Joniškio vandenys“ įgyvendino 2013–2015 m., dalis lėšų darbams atlikti buvo finansuojama pasinaudojant ES struktūrinių fondų parama. Tai vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Joniškio rajone (bendra projekto vertė daugiau kaip 1,6 mln. Eur) – nutiesta 7,86 km naujų vandentiekio tinklų ir 8,84 km naujų nuotekų tinklų (sudaryta galimybė prie centralizuotų vandentiekio tinklų prisijungti 371 būstui, prie nuotekų tinklų – 472 būstams), vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Žagarėje (bendra projekto vertė daugiau nei 6,6 mln. Eur) – nutiesta 15,00 km vandentiekio tinklų ir 16,22 km nuotekų tinklų, pastatytos 7 naujos nuotekų siurblinės ir viena rekonstruota (sudaryta galimybė prie centralizuotų vandentiekio tinklų prisijungti 426 būstams, prie nuotekų tinklų – 471 būstui), vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Joniškyje, Bariūnuose, Skaistgiryje (bendra projekto vertė daugiau nei 4,9 mln. Eur) – nutiesta 20,41 km naujų vandentiekio tinklų ir 21,0 km naujų nuotekų tinklų, įrengta 1 vakuuminė nuotekų siurblinė (prie naujų centralizuotų vandentiekio tinklų prisijungė apie 549 būstai, prie nuotekų tinklų – 661 būstas).

2019–2021 m. laikotarpiu bendrovė numato į vandentvarkos ūkį investuoti daugiau nei 3,6 mln. Eur.

2018 m. UAB „Joniškio vandenys“ realizavo 371,0 tūkst. m3 geriamojo vandens, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą bendrovė patyrė 4,58 tūkst. Eur nuostolį.

VERT suderintos kainos bus pradėtos taikyti jas patvirtinus Joniškio rajono savivaldybės tarybai – tai turi būti padaryta per 30 kalendorinių dienų.

Aistė Griškonytė
Veiklos valdymo skyriaus patarėja
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba